informatie|

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 06/09/2019
19:30

Categorieën


1 elektrische deelauto’s
Kunnen we in een klein dorp als Stitswerd, met weinig inwoners en zonder openbaar vervoer, een project met elektrische deelauto’s van de grond krijgen. Dat zou een win-win situatie zijn voor (dorps)mens en milieu!
Gerard de Blaauw licht toe wat de gemiddelde maandelijkse kosten zijn van onze eigen auto’s.
Erik Bakker van energiecoöperatie EIK zal ons vertellen wat de mogelijkheden en kosten zijn van een elektrische deelauto via Mobiliteit VanOns en hoe een en ander in de praktijk werkt.
Wij willen vrijdag graag bespreken hoe we dit kunnen realiseren.
Is er een opzet te bedenken die het voor zoveel mogelijk   Stitswerders financieel haalbaar maakt om mee te doen aan het project.
Doel is om samen te kijken of we deze mogelijkheden verder gaan onderzoeken of niet.
2) Stand van zaken van lopende zaken
. subsidies verbouwing dorpshuis;
. zorgpost;
. donateursbijdrage dorpshuis;
. activiteitencommissie;
. monumentendagen.

Dorpsberaad 24 mei 2019

Aanwezig: Bert, Alfred & Nel, Geert & Ines, Piet Pastoor, Loekie, Egbert en Danielle, Gerard en Liesbeth, Liesbeth Haken, Merlijne & Jaika, Roelf en Simone, Cor, Eric, Heleen, Jan, Marianne en Herman (verslag).

MK afwezig: Bart, Paul.

Doel van het dorpsberaad is even bijpraten plus een presentatie van Merlijne en Jaika over hun stage in Stitswerd.

1. We beginnen de avond met het bezichtigen van het woonhuis, voor wie het nog niet heeft gezien.

2. Kort wordt even gememoreerd dat Paul van Zeggeren is overleden.

3. Stand van zaken subsidietrajecten. Goed nieuws is dat de provincie € 40.000 heeft toegezegd voor het dorpshuis. We hebben nu € 65.000 binnen. De subsidie bij het Oranjefonds ad € 25.000 is afgelopen week aangevraagd. Daarna volgt nog het Scholten Kammingafonds.

4. De zorgpost. Egbert geeft een toelichting over de zorgpost. We hebben als dorp in de dorpsvisie aangegeven dat we graag van het gehele gebouw een dorpshuis willen maken, met de mogelijkheid van een zorgpost. Dat vond de provincie ook een geweldig idee. Egbert gaat nu verder met het uitzoeken hoe we de vraag (vanuit het dorp) kunnen laten aansluiten met de aanbieders van zorg. Vooral vanuit de optiek welke inrichting en technische voorzieningen nodig zijn. We zullen ook kijken of er ondersteuning vanuit een opleiding zoals de HanzeHogeschool kan komen. De gemeente is zeer geïnteresseerd in onze plannen als onderdeel van hun beleid. Dit wordt vervolgd. Jan Oudman vraagt of we zonder de huurpenningen wel voldoende inkomsten hebben. In principe gaat dat lukken, alleen we moeten als dorp dan wel iets meer activiteiten in het dorpshuis gaan organiseren. Hier komen we later nog op terug.

5. Gerard de Blaauw geeft de stand van zaken weer rond verduurzaming. Gerard heeft met Herman en de penningmeester van EIK met Piet van den Berg oriënterend gesproken, maar het is nog geen gelopen race. Gerard geeft toelichting op de Postcoderoosregeling (voor verdere informatie zie www.postcoderoosregeling.nl). Daarna geeft hij een rekenvoorbeeld van hoe dit werkt bij energiecoöperatie EIK. Verschillende dorpsbewoners zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden van een collectief zonnedak. Ook het idee van een elektrische deelauto voor het dorp spreekt aan.

6. Merlijne en Jaika presenteren vervolgens hun verslag van de maatschappelijke stage die ze in het dorp hebben gedaan. Zo zijn de twee dames een middag wezen tekenen met Evert. Daarna hebben ze een enquête gehouden onder de bewoners naar hun ideeën over de website, verduurzamen van het dorp en en het gebruik van het dorpshuis. Naast dat er enkele verbeterpunten zijn benoemd viel vooral op dat veel mensen geïntersseeerd zijn in electrische auto’s en in deelconstucties hiervoor.

7. Ines Dreilich, penningmeester, vertelt even kort over de totstandkoming van het jaarverslag 2018. Zij vraagt of Jan Oudman een check wil doen, samen met Jantien. Het verslag heeft wel wat voeten in de aarde gehad omdat Ines nu de gehele administratie heeft gedigitaliseerd. Bovendien zag het bestuur zich, in verband met de situatie omtrent de huurder, voor een complexe situatie geplaatst. De huurder liep immers achter in de betaling van de huur en leek niet in staat deze in te lopen. Dat is per 1 maart 2019 toch elukt. De huurder woont nu bij Loek en we hebben vrijwel de gehele huurachterstand ontvangen.

Ines geeft ook aan dat er nog een collecte komt voor de vrienden van het dorpshuis voor 2018 en 2019.

8. Roelf geeft vervolgens toelichting op de plannen met Stitswerd op z’n Kop. Er is nog weinig animo uit het dorp. Alleen Loekie heeft aangegeven dat ze het koor kan vragen en Eric en Heleen doen een toneelstukje. Zoals het er nu naar uitziet gaan we met elkaar eten en zorgen we voor een leuk avondprogramma.

9. In het woonhuis staat nog een oude, ontstemde piano. Herman vraagt of we de piano willen houden of dat hij weg kan. Unaniem wordt besloten dat de piano weg kan. Herman zal vervolgens iemand van de provincie benaderen die de piano in het stationsgebouw van Delfzijl wil plaatsen.

2 Replies to “Agenda dorpsberaad 6 september 2019 19.30 Dorpshuis”

 1. StephenRhync schreef:

  Who can help me with my problem? :c

  [url]http://tinyurl.com/qbzaax56[/url]
  [url]https://www.gaiaonline.com/profiles/hein63bitsch/45114867/[/url]
  [url]http://sushichat.com/forum/user-49747.html[/url]

 2. StephenRhync schreef:

  Do you have any tips on the way to fix my problem?:-/

  [url]https://gumroad.com/2324912221540/p/b8f690aa-cf13-416d-98e4-62f29004d10e[/url]
  [url]https://listswapper.com/author/blackegelund1/[/url]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *