tLougnijs

 

tLougnijs (“Loug” is het Gronings voor dorp en “Nijs” het Gronings voor nieuws) is de maandelijkse informatiekrant voor de dorpen Kantens, Rottum en Stitswerd in het noorden van Groningen. De krant verschijnt elke laatste donderdag van de maand behalve in juli en december. In juli komt er geen krant i.v.m. de zomervakantie en in december komt de krant uit de donderdag voor de kerst.

www.tlougnijs.nl/

  • Bewerken
 
 

Groninger Bodem Beweging

 

De Groninger Bodem Beweging is opgericht op 6 november 2009 met als doel het opkomen voor de belangen van leden die schade ondervinden (financieel en/of emotioneel) ontstaan door de directe en indirecte gevolgen van de gaswinning in het Groninger gasveld. Dit is inmiddels uitgebreid naar alle Groningers en we willen heel Nederland bereiken via de pers en media.

https://www.groninger-bodem-beweging.nl

Afvalkalender 2021

Om de week halen we restafval en gft-afval bij u op. En tussen april en november kunt u zich aanmelden voor gratis extra ophaalrondes gft. Deze ophaaldagen staan op de kalender als extra gft.

Elke 1e donderdag van de maand kunt u grofvuil en snoeihout laten ophalen. Dit gaat op afspraak en tegen betaling.

Oud papier 2021

Oud papier mag u tegenwoordig zelf brengen naar de container op de parkeerplaats bij het voetbalveld te Kantens ieder eerste weekend van de maand tussen zaterdag 9.00 uur en zondag 18.00 uur, dus:

8 en 9 mei

5 en 6 juni

3 en 4 juli

7 en 8 augustus

4 en 5 september

2 en 3 oktober

6 en 7 november

4 en 5 december

Beste dorpsgenoten,

Begin maart heb ik een oproep gedaan om extra vrijwilligers te vinden die Stitswerd mooi willen houden. Het bleek dat er al langer dorpsgenoten waren die zich inzetten voor ons dorp die ik niet wist of waar ik niet bij stil stond. En er is een nieuw initiatief om wilde bloemen te laten floreren op de Kwint. Ik heb het in een overzicht gezet. Mocht er iets niet kloppen, bij- of af moeten, laat het dan even weten. Groet, Paul

Comments are closed.