Geen categorie|

Beste dorpsgenoten,

Het jaarlijks schoorsteenvegen staat weer voor de deur.

Heb je interesse ?

1. Laat mij dat eind van de week weten. Hij heeft aangegeven op een zaterdag te komen in juli [datum definitief zal ik nog bevestigen per mail]. https://www.delachendeschoorsteenveger.nl/
Notitie
-Dit jaar komt er een andere veger, namelijk de lachende schoorsteenveger uit Zeerijp
[bulk tarief € 45 incl. btw] Laat bon achter voor verzekering.
 
Jos Meijer is exit rekent nu al € 60 en dat vind ik voor het werk wat er gedaan moet worden te veel geld.
 

Opgave per mail of Whatsapp bij Roelf
E: roelfjankoopman@gmail.com
T: 06 52625839

HGroet,