Geen categorie|

Beste Dorpsgenoten,

In deze vreemde tijden is het nog essentiëler dat we ons als burgers goed laten informeren.  Een democratie (waarin uiteindelijk het ‘volk regeert’) werk niet, wanneer haar burgers in een permanente staat van angst worden gedrukt, én het alleen maar moeilijker wordt om informatie op te nemen die die angst níet bevestigd. Angst is toch nog altijd die spreekwoordelijke ‘slechte raadgever’.  

Het was voor mij een verademing om het bijgevoegde artikel (zie pdf en link) een helder interview met arts, epidemioloog en hoogleraar Menno Jan Bouma te lezen. Volkomen los van belangen, ontdaan van (politieke) lading en puttend uit zijn jarenlange opgebouwde kennis, kunde en ervaringen, beantwoordt hij hier vragen over virussen. Ik gun ook jullie het lezen van dit artikel. Vandaar dit dorpsbericht.

In een notendop: Het zeer leesbare artikel gaat over wat virussen zijn. Het gaat over welke virussen er zijn en hoe ze werken: over ‘opportunisten, ‘overlevers’ en ‘vliegers’. En hoe wij ons als mensen  ‘wapenen’ tegen virussen en hoe wij ‘kennismaken’ met (bijvoorbeeld) het covid virus – en daar vaak onze ‘neus voor ophalen’. Het gaat over wat helpt (en niet helpt) om het virus buiten de neus te houden… en of níet ‘kennismaken’ met dat virus verstandig is. De interviewster laat de Bouma eindigen met de bemoedigende woorden dat het mogelijk is om beleid te maken ‘ontdaan van angst, paniek en de noodzaak persoonlijke vrijheden op te offeren’.

Zo stelde Bouma dit nog op 6 oktober jongstleden…

link: https://oost-online.nl/virussen-zijn-net-inbrekers-je-moet-ze-staande-houden-bij-de-voordeur/?fbclid=IwAR19UjCFclTzHIbnzo04jdIZmDxDT1SbZ-jZa8nrB1KAO7vsEd1iQYOP1yI 

Hartelijke groet,

Derwin