Geen categorie|

Beste dorpsgenoten,

Namens Loekie een triest bericht:

Zaterdagavond om 10 uur na een gezellige avond, waar de verjaardag van Loekie en Bart in kleine kring gevierd is, is Bart plotseling en onverwacht, maar rustig overleden.

De wens van Bart is dat zijn lichaam aan de wetenschap beschikbaar wordt gesteld.

Over hoe en wanneer we hem gaan herdenken volgt nog nader bericht.

Om 10.00 zondagmorgen wordt de klok geluid.

Om 14.00 uur, wederom met het luiden van de klok,  wordt Bart opgehaald. Loekie en naaste familie stellen het op prijs als alle mensen die Bart uitgeleide willen doen zich verzamelen op de hoek Akkemaweg/ Stitswerderweg aan de zuidzijde van het dorp.