Geen categorie|

Er is een mailtje rondgegaan, maar dat schijnt niet iedereen gekregen te hebben.

Hierbij (nogmaals): Oud papier wordt vandaag niet opgehaald. Graag buitengezet papier weer binnenhalen.

Over hoe en wat in het vervolg komt nog informatie.