Geen categorie|

Kiki                                                                          

Op 26 mei is Kiki overleden.

Het was haar wens om een uitvaart in kleine kring te houden.

Het deed ons echter heel goed, dat dorpsbewoners Kiki uitgeleide hebben gedaan onder het luiden van de kerkklok tijdens haar laatste vertrek uit Stitswerd.

Hartelijk dank voor uw medeleven via kaarten, bloemen, aanwezigheid en hulp. Kiki heeft mede door uw betrokkenheid met heel veel plezier in Stitswerd gewoond.

fam. Schriever